Strefa Klienta

Aktualne Wysokości Składek ZUS

Składki ZUS dla podatników prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata:

 
Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000  153,12 zł 141,36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne   konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 261,73 zł  261,73 zł
   

Składki ZUS dla podatników prowadzących działalność 2 lata i dłużej:

 
Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000  710,67 zł 656,09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne   konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 261,73 zł  261,73 zł
Fundusz Pracy  konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 54,58 zł  54,58 zł