Od stycznia 2016 będą obowiązywały nowe zasady w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dostarczania ich do pracodawcy.

Do końca tego roku po otrzymaniu papierowego zwolnienia lekarskiego od naszego lekarza, które wystawiane jest na druku ZUS ZLA, mamy 7 dni na dostarczenie go do naszego pracodawcy lub do ZUS, jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tak długi czas na dostarczenie zwolnienia do ZUS lub pracodawcy powoduje nadużycia i nie daje możliwości zweryfikowania czy pracownik faktycznie jest chory i czy stosuje się do zaleceń lekarza. Dlatego też od 2016 roku zostaną wprowadzone e- zwolnienia.

Od 1 stycznia 2016 roku idąc do lekarza nie otrzymamy już tradycyjnego papierowego zwolnienia lekarskiego. Lekarz wystawi zwolnienie chorobowe w systemie elektronicznym i trafi ono natychmiast zarówno do ZUS jak i do naszego pracodawcy. Aby system ten zadziałał każdy pracodawca zatrudniający powyżej 5 pracowników ma obowiązek założenia profilu w ZUS do końca 2015 roku. Po zalogowaniu się do profilu pracodawca natychmiast będzie miał informację o zwolnieniu chorobowym swojego pracownika.

Tylko tzw. mali pracodawcy, czyli zatrudniający do 5 pracowników mogą pozostać przy obecnej formie otrzymywania zwolnień, jednak muszą oni na piśmie poinformować o tym fakcie swoim pracowników. W takiej sytuacji pracownik ma obowiązek dostarczyć do swojego pracodawcy papierową wersję wydruku zwolnienia chorobowego z systemu elektronicznego wraz z pieczątką lekarza.

Chociaż zmiany wchodzą w życie już od 1 stycznia 2016, to ustawodawca dał nam jeszcze 2 lata w ciągu których będą obowiązywały przepisy przejściowe. Do końca 2017 lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie chorobowe w wersji papierowej jeżeli chwilowo nie będzie miał on dostępu do internetu.

Nawet po 2017 roku będą funkcjonowały papierowe zwolnienia lekarskie, które będą mogły być wystawione :

  1. Gdy lekarz będzie wystawiał zwolnienie chorobowe podczas wizyty domowej
  2. Gdy podczas wystawiania zwolnienia chorobowego wystąpią problemy z połączeniem z internetem.

W obu przypadkach zwolnienie takie będzie musiało być wprowadzone do systemu elektronicznego w pierwszym możliwym terminie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej liczy , że wprowadzone zmiany pozwolą zaoszczędzić aż 212 mln złotych. Dzięki szybkiej informacji o wystawionym zwolnieniu lekarskim ZUS będzie miał czas na zweryfikowanie czy zwolnienie wystawione jest słusznie, co jak szacują specjaliści, pozwoli na zmniejszenie wypłaty zasiłków o 2,5 % eliminując nadużycia osób, które wykorzystują zwolnienie lekarskie jako dodatkowy urlop wypoczynkowy.

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące powyższego tematu zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura. Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.

 

Zespół Biura Rachunkowego Actarius

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusmail