Duże zmiany kodeksu pracy od 2016 – Umowy na czas określony

W roku 2016 czeka nas sporo zmian w zakresie prawa pracy co związane jest z nowelizacją Kodeksu Pracy. Postaramy się w ciągu najbliższych tygodni, jakie zostały do końca roku, przybliżyć najważniejsze zagadnienia.

Image of eyeglasses, pen and financial document

Dzisiaj zajmiemy się zmianami z zakresu umów na czas określony.

Nowelizacja Kodeksu Pracy na podstawie art. 25 wprowadza ilościowo – terminowe ograniczenia oraz zakazy w zawieraniu umów o pracę na czas określony :

  1. Łączna liczba umów na czas określony nie może przekraczać 3
  2. Łączny czas zatrudnienia na podstawie umów na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy.

Oznacza to, że od dnia wejścia w życie tego przepisu pracodawca nie będzie mógł zawrzeć z pracownikiem umowy na czas określony, której długość przekracza 33 miesiące a nawet jeżeli zawrze taką umowę to w rozumieniu Kodeksu Pracy umowa taka będzie umową na czas nieokreślony.

Powyższy przepis wchodzi w życie w dniu 22 lutego 2016.

 

Zapewne wielu z was zastanawia się co z już trwającymi umowami, które obowiązywać będą w dniu wejścia w życie powyższego przepisu.

Obowiązują przepisy przejściowe , które regulują tą kwestię :

Przy umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie przepisu, limit 33 miesięcy będzie liczony od dnia wejścia w życie przepisu t.j od dnia 22 lutego 2016 a umowa taka traktowana jest jako pierwsza umowa zawarta z pracownikiem.

Przykładowo pracownik posiada umowę o pracę na czas określony 6 lat, która została zawarta 01.05.2015 roku –  od dnia 22 lutego 2016 liczymy okres 33  miesięcy, który zakończy się w dniu 21 listopada  2018. Po tym dniu umowa stanie się umową na czas nieokreślony

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontakt z naszym biurem. Udzielimy wyczerpujących informacji w każdym indywidualnym przypadku.

 

Zespół Biura Rachunkowego Actarius

 

facebooktwittergoogle_plusmail